Get Adobe Flash player
Fontosabb tudnivalók a horgászvizsgáról

A 2013. szeptember 1-én hatályba lépett halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és annak 2014. január 1-én hatályba lépett végrehajtási utasítása (133/2013. VM rendelet) a horgászvizsgákkal kapcsolatosan változásokat határozott meg. Az új halgazdálkodási törvény és végrehajtási rendelete, illetve a NÉBIH által kiadott előírások részletesen szabályozzák a horgászvizsgáztatás feltételeit (például a vizsgabizottságok összetételét, számát, a vizsga rendszerét).
 
A vizsgán való részvétel feltétele a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 12. számú melléklet 5. és 6. pontjában meghatározott vizsga díj megfizetése. A vizsga díja 3500 Ft, de változás a korábbi évhez képest, hogy a legalább 10 életévét betöltött és a 15 életévét be nem töltött ifjúsági horgászok részére a vizsgadíj 1000 Ft-ra mérséklődött. A horgászvizsga díját a vizsga megkezdése előtt a helyszínen kell megfizetni.

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött cselekvőképes személy jelentkezhet.

A horgászvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli rész az írásbeli rész sikeres teljesítése után kezdhető meg.

A vizsga írásbeli része 32 db feleletválasztó (négy lehetséges válasz közül) vagy egyszerű kifejtő kérdést tartalmaz. Hibásnak vélt válasz esetén a vizsgázó egy kérdés esetében egyszer végezhet javítást. Feleletválasztó kérdésre adott válasz javításakor a tévesen karikázott betűjelet teljesen ki kell satírozni és az új válasz betűjelét be kell karikázni. Az egyszerű kifejtő válasz esetében a nem megfelelő tartalmú szövegrész zárójelbe tételével és egyszerű áthúzásával, majd a jó válasz kérdés közelébe írásával lehet a hibát javítani. Abban az esetben, ha a vizsgázó két lehetséges választ is megjelölt vagy egynél több javítást végzett egy adott kérdés esetében, az adott kérdésre nem adható pontszám.

A vizsgázóknak 45 percük van a tesztlapok kitöltésére.

A vizsgázónak minimálisan 22 pontot kell elérnie a sikeres írásbeli vizsgához.

A vizsga szóbeli részében a hazánkban leggyakrabban előforduló, fogható és nem fogható halfajok képről történő felismeréséből, és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll. 10 db képet kell húzni, 6 db halfajnak az őshonos fogható, 2 db halfajnak idegenhonos és 2 db halfajnak a nem fogható kategóriába (beleértve ebbe a természetvédelmi oltalom alatt állókat) kell esnie. A vizsgázónak 10 bemutatott halfajból minimálisan 7 fajt fel kell ismerni ahhoz, hogy a szóbeli vizsgarész eredményes lehessen. A szóbeli vizsgán amennyiben a vizsgázó az adott halfajt felismerte 1 pontot, amennyiben az adott halfajra vonatkozó tilalommentességet, tilalmat és méretkorlátozást pontosan megjelöli, újabb 1 pontot lehet szerezni. Amennyiben a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból minimálisan 14 pontot elért, annak a vizsgáztatást végző személy a „Megfelelt” szót írja a tesztlap aljára.
A sikeres vizsga minimális feltétele az írásbeli 22 pont és a halfelismerés 14 pontja, azaz összesen 36 ponttól sikeres a horgászvizsga.

Letölthető anyagok:

–          Horgászvizsgára való felkészülést segítő anyag

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

FRISS INFO
KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

2024. május 12.

Társadalmi munkanap

 

2024. május 25.

Gyereknapi horgászverseny

KALENDÁRIUM

IDŐJÁRÁS
TÁMOGATÓINK
   

 

 

 

LÁTOGATÓK

IP