Get Adobe Flash player

KÖZLEMÉNY

2020-03-25

Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület vezetősége értesít minden napi- és területi jegyes horgászt, hogy március 25-én szerdán haltelepítést végeztünk, melynek során 5-5 mázsa ponty lett szabadon engedve a holtág I-II. szakaszán.

A telepítést követően horgászati tilalom lép életbe!

Horgászni március 28-án szombat reggel 06.00 órától lehet!

A tilalom alatt fokozott ellenőrzés a vízparton!

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

KÖZLEMÉNY!

2020-03-17

Tisztelt Horgásztársak!

Figyelembe véve a kormány által kihirdetett magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt intézkedéseket a Vezetőség úgy döntött, hogy a március 22-re tervezett erdőtakarító-és társadalmi munkanap elmarad.

Mindenki vigyázzon magára és családjára!

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

MEGHÍVÓ!

2020-03-09

Az egyesület vezetősége ezúton értesíti a horgásztársakat, hogy az első társadalmi munkanapot március 22-én tartjuk, amely egyben az önkéntes erdőtakarító nap is.

Kérjük a horgászokat, hogy minél többen vegyenek részt a társadalmi munkanapon.

Kezdjük tisztán és rendben az új horgászidényt!

Nagyon fontos, hogy a takarításhoz szükséges eszközöket mindenki hozzon magával!

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

KÖZLEMÉNY

2020-02-27

Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület vezetősége ezúton is értesít minden horgászjegyet váltani kívánó horgászt, hogy a 2020. február 29-re tervezett jásztelki engedély árusítás technikai okok miatt elmarad!

A következő tervezett időpont 2020. március 7. (szombat) 9-11 óráig.

Megértésüket köszönjük!hal22Tisztújító közgyűlés

2020-02-23

Egyesületünk 2020. február 23-án tartotta soron következő közgyűlését amely egyben tisztújító közgyűlés is volt. Idén 47 fő tisztelte meg jelenlétével az eseményt valamint a meghívott vendégek, érdeklődők.  A bevezetőben Borsányi Attila elnök köszöntötte a megjelenteket. A napirendi pontok elfogadása után szó esett az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, beszámoló hangzott el a bizottságok munkáiról, illetve a 2019-es év pénzügyi eredményeiről. 

A következő részben a vezető tisztségviselők valamint a bizottságok megválasztása következett. A tagság az alábbi személyeknek szavazott bizalmat az egyesület vezetésére és az ügyek intézésére:

Elnök: Borsányi Attila

Elnök helyettes: Papp István

Titkár: Horti Ferenc

Gazdasági vezető: Kiss Zoltán

Vezetőségi tagok: Donkó Rajmund, Serfőző Lajos, Bóna József

Szintén a közgyűlés választotta meg az egyesület felügyelő – és fegyelmi bizottságainak elnökeit és tagjait.

Felügyelő bizottság elnöke: Tamás József

Felügyelő bizottsági tagok: Sisa Tamás, Gergi László

Fegyelmi bizottság elnöke: Sass Ferenc

Fegyelmi bizottsági tagok: Dallos Tamás, Litkei Gábor

Az új vezetőségnek valamint a bizottságoknak kitartást és eredményes munkát kívánunk!

Ezután a közgyűlés elfogadta a 2020. évre tervezett költségvetést, a bizottságok munkatervét, és az egyesület erre az évre tervezett feladatait. Szintén jóváhagyta a közgyűlés a horgászrend módosítására tett javaslatokat.

Az utolsó napirendi pontban az egyéb észrevételek, hozzászólások előtt következtek a hagyományos jutalmazások. Az egyesület minden évben megköszöni azok közreműködését akik az évek során kiemelkedő részt vállalnak az egyesület munkájában, rendezvényein stb. Idén Koppány Sándorné, Nyerges Zoltán, Sass Ferenc valamint Bóna József kapott elismerő oklevelet. Munkájukat, támogatásukat ezúton is köszönjük.

              

hal22Tisztelt Horgásztársak!

2020-01-27

A 2019. évi fogási naplók leadási határideje: 2020. február 28!

A fogási naplók leadása előtt kérjük végezzék el az alábbi összesítéseket:

1. A fogási napló naptári részénél (7. oldal) a horgászattal eltöltött napokat a lap alján összesítse!

2. A fogási napló végén (38. oldal) az év közben kifogott és megtartott halakat halfajonként és vízterületenként  összesítse!

Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy csak és kizárólag a fent említett módon összesített napló tekinthető szabályosan kitöltött fogási naplónak!

Az a horgásztárs, aki nem a meghatározott időben illetve nem a megadott előírások szerint adja le a fogási naplóját, az a Hhvtv. törvény 35. § .értelmében

A (4) bekezdés szerinti esetben az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának (3.000 Ft) megfelelő összeg.

A fenti rendelkezés már 2014. évtől érvényes. Sajnos még mindig van olyan horgász, aki ezt az előírást figyelmen kívül hagyja. Az egyesület a szigorított szabályok és a megnövekedett feladatok miatt nem hajlandó senki helyett elvégezni ezen összesítéseket, ezért a fenti hiányosságok miatt minden érintett vállalja a következményeket, azaz pótdíjat köteles fizetni!

Kérjük a fentiek tudomásul vételét.

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

MEGHÍVÓ

A Pusztamizsei Horgász Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja tagjait az egyesület Tisztújító közgyűlésére.

Közgyűlés időpontja:        2020. február 23. (vasárnap)― 09. óra 00 perc.

Közgyűlés helyszíne:         Művelődési Ház, Jásztelek, Szabadság út 69.

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

Tisztelt Horgásztársak!

2020-02-08

A vezetőség valamint a bizottsági tagok mandátuma hamarosan lejár. Alapszabályunk értelmében az új vezetőség valamint a bizottsági elnökök és tagok megválasztása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

 1. § A tisztségviselők választása
 • Az egyesület tisztségviselője az lehet, aki:
 • a) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 • b) magyar állampolgár.
 • Az egyesület tisztségviselőjévé olyan nagykorú személy választható, aki megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt fenti rendelkezéseknek, és erről a megválasztásakor, a tisztség elfogadásával együtt írásban, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.
 • A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, de a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből is.
 • A vezető tisztségviselők megbízatása öt évre szól.
 • Az időközben megüresedett tisztviselői helyre megválasztott képviselők mandátuma a tisztújítás időpontjáig tart.
 • A tisztségviselők választásának előkészítésével kapcsolatos szabályok:
 • a) a vezetőség az esedékes tisztújítás előkészítésére háromtagú munkabizottságot (a továbbiakban: jelölőbizottság) hoz létre;
 • b) a jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslatokat a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően összegzi;
 • c) a tisztségviselői hely(ek)re jelölt személynek a jelölőbizottság megkeresésére írásos nyilatkozatot kell tennie a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is, ehhez a nyilatkozathoz a tisztségre megválasztott személy kötve marad;
 • d) a jelölőbizottság a nyilatkozatok alapján felállítja az előzetesen jelöltek listáját, a közgyűlés időpontját legkésőbb 10 nappal megelőzően közzéteszi az egyesület tájékoztatási felületein.

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

Tisztelt Horgásztársak!

2020-02-05

Egyesületünk a 2020.évi engedélyek árusítását február 1-én kezdi meg. A jászteleki engedély árusítási időpontokról folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon illetve a facebook oldalunkon.

A soron következő időpont:

HE. Vezetősége

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

A jégen tartózkodni veszélyes!

2020-01-15

Tisztelt Horgásztársak!

Jelenleg a holtág jegén tartózkodni nem ajánlott, a jég vastagsága sehol sem megfelelő, a rajta való közlekedés, sportolás és tartózkodás életveszélyes. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Jelenleg a jég vastagsága sehol sem éri el az ajánlott értéket, ezért a LÉKHORGÁSZAT sem ajánlott!

A fenti figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat, amiért az egyesület felelősséget nem vállal!

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

Horgászjegy árak 2020.

2020-01-15

Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület vezetősége megtartotta idei első vezetőségi megbeszélését, amelyen többek között döntés született a 2020. évi engedély árakról is.

A fenti táblázatból kiderül, hogy a tavalyi évhez képest drágulás történt, tagdíjak esetén egységesen 200 Ft-tal, a területi jegyeknél 200-5000 Ft között, a napijegyeknél szintén egységesen 500 Ft-tal. A MOHOSZ általi 50%-os emeléséhez az egyesületeknek nincs közvetlen köze.

Az áremelésnek két fő oka van. Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy az utolsó emelés a területi jegyeket illetően 2017-ben volt, azóta évről-évre változatlan áron tudták megváltani az engedélyeket. Sajnos ez az állapot mára fenntarthatatlanná vált. Mindenki tapasztalhatja, hogy az árak mennyit változnak napról-napra az élet minden területén. Nincs ez másképp az egyesületet érintő költségek esetében is. Ha csak egy példát említünk, akkor nézzük a haltelepítés költségét: 2017-ben 1 kg ponty nettó ára kb.600-630 Ft volt, 2019-ben már ugyan ezért 800 Ft-ot kellett fizetnünk. És ez így van valamennyi kiadás esetében.

A másik ok pedig a folyamatos fejlődés és fejlődni akarás. Ha itt is csak egy példát veszünk, emlékezzünk vissza, hogy nézett ki a holtág I. szakasza néhány évvel ezelőtt, és milyen körülmények vannak most. Hasonló terveink vannak a II. szakasszal is. Ehhez viszont az szükséges, hogy legyen megfelelő fedezetünk a kiadásokhoz. Természetesen rendkívül fontos a horgászok által hozzáadott értékek is.

Reméljük bizalmuk továbbra is fennmarad az egyesületünk felé.

Tisztelettel: Vezetőség

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

Állami horgászjegy árak 2020.

2020-01-09

Állami horgászjegy (alapdíjas): 3000 Ft (50%-os drágulás a 2019. évhez képest)

Állami horgászjegy (emelt díjas): 6300 Ft (50%-os drágulás a 2019. évhez képest)

Fogási napló: 300 Ft (50%-os drágulás a 2019-es évhez képest)

Egységes szövetségi hozzájárulás: 2000 Ft

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gifFelhívás!

2019-11-19

http://www.pusztamizseihe.hu/wp-content/uploads/2013/07/hal22.gif

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

FRISS INFO

 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

 

Nincs közelgő esemény

KALENDÁRIUM


Naptár


IDŐJÁRÁS


TÁMOGATÓINK

 
LÁTOGATÓK

IP