Get Adobe Flash player

HORGÁSZREND

a jászteleki Pusztamizsei Horgász Egyesület kezelésében levő Zagyva-holtágakra

 

Kedves Horgásztárs!

Önnel együtt azt szeretnénk, hogy a holtág halállománya gyarapodjon, védelme erősödjön, a környezete tisztább és vonzóbb legyen. Horgászat közben se feledkezzünk meg arról, hogy a halak érző lények, amelyeknek nem szabad fölösleges szenvedést okoznunk. Az igazi horgász sportszerű eszközökkel, szabályos módszerekkel fogja a halakat, és kíméletesen bánik velük. Segítsen abban, hogy a horgászat minél több horgász számára a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a halakkal szembeni kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való kikapcsolódást, a vízi és vízparti környezet megóvását jelentse.

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a halasított vízterület és az erdősített vízpartok

 

NATURA 2000. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

 

ezért az élő környezet megváltoztatása, a víz szennyezése, a szemetelés bármilyen változata szigorúan TILOS!

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a HELYI horgászrend szabályait.

A horgászat a jogszabályokban és az Országos Horgászrendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartásával történhet a következő helyi sajátosságok figyelembe vételével:

I. Általános horgászati előírások

(1) Horgászterületek

I. szakasz: a Zagyva gátnál lévő vízátemelő csőtől a falu alatti töltésig, átjáróig.

II. szakasz: a falu alatti átjárótól a Mizse-motel előtti átjáróig. Az elkerített lezárt területen horgászni nem lehet.

III. szakasz: a Mizse-motel előtti átjárótól a pusztamizsei Zagyva hídig.

(2) Horgászhelyek

a) Az egyesület területi engedéllyel rendelkező tagja csak a holtág II sz. szakaszán, 1 db stéget építhet (a falu felőli oldalon).

b) A stégen csak a tulajdonos, illetve az általa jóváhagyott személyek horgászhatnak.

c) A stég helyének kijelölését az Egyesület Vezetősége és a Polgármesteri Hivatal hagyja jóvá. A stég építése bejelentés és illetékköteles. A stégek állapotát minden évben április 01-ig a HE Vezetősége megtekinti. Amennyiben a stég balesetveszélyessé válik, a stég tulajdonosának felszólítása után amennyiben nem kerül kijavításra, a vezetőség a lebontásáról gondoskodik. A stégen fel kell tüntetni a tulajdonos nevét. Név nélküli stég lebontásra, vagy a felmerült igényeket figyelembe véve kiadásra kerül a horgászok között.

d) A holtág I.sz. és a III sz. szakaszán stéget építeni tilos!

e) Az I-III. szakaszon – a helyfoglalásra illetve foglalt helyre vonatkozó külön előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható.

f) Aki az egyesület tagja, és rendelkezik Pusztamizsei holtágra szóló éves területi engedéllyel, a II-III. szakaszon egy horgász helyet takaríthat, amelyet köteles tisztán tartani. Minden olyan horgászt, aki a horgászhelyét elhanyagolja, az egyesület felszólítja a horgászhely rendbetételére. Amennyiben a horgász felszólítás után sem teszi rendbe a horgászhelyét, illetve két esetben már felszólításra került, úgy azt a vezetőség visszavonja.

g) A horgász által kiválasztott helyet a vezetőséggel egyeztetni kell.

h)

i) TILOS engedély nélkül horgászhelyeket kijelölni illetve módosítani! Az engedély nélkül kialakított helyeket az egyesület vezetősége megszünteti.

j) Horgászhelyek megújításának feltétele, a területi jegy kiváltása folyó év április 15-ig!

k) A helyeket táblával kell jelölni, (anyaga fa) amelyen fel kell tüntetni a horgász nevét. A táblákat a élő fára elhelyezni TILOS!

l) Kérjük a félreértések elkerülése végett a horgászhelyeket megjelölő táblákat jól láthatóan és tartósan kialakítani.

m) A horgász által kialakított és takarított helyen az adott horgász jogosult horgászni. Amennyiben egy horgászhelyen több horgász horgászik, a félreértések elkerülése végett célszerű ezt táblával is jelölni. A napijegyes horgász ilyen takarított helyeken az érintett horgásztag jóváhagyása nélkül nem horgászhat!

n)

o) Csónakból horgászni a holtág I. sz. szakaszán TILOS! Megengedett viszont a II-III szakaszon, természetesen az ide vonatkozó szabályok betartása mellett. Továbbá ellenőrzésekhez, víztisztításhoz, vízminőség vizsgálathoz, etetéshez a csónak minden vízterületen igénybe vehető.

p) A csónakot használat után lezárt állapotban kell tárolni, valamint úgy, hogy véletlen balesetet ne okozzon esetleges billegésével.

q) Csónakban való tartózkodás, illetve a csónak használata közben előforduló balesetekért, elveszett csónakért vagy csónaktartozékért az Egyesület felelősséget nem vállal.

r) A holtág szakaszai közötti átjárókon horgászni TILOS!

s) A holtág II. szakaszán az elzárt (magántulajdonban lévő) területen horgász helyet kialakítani és stéget építeni TILOS.

 

II. Helyi korlátozások

 

 (1) Az egyesület tagja, aki rendelkezik területi engedéllyel a hét minden napján 0 – 24 óráig horgászhat a helyi szabályozások és korlátozások betartásával.

(2) Napijeggyel 06.00-tól napnyugtáig lehet horgászni, utána TILOS!

(3) Horgászkészséggel a hely elfoglalása előtte 10 perccel lehetséges, elhagyni utána legkésőbb 20 percen belül kötelező.

(4) Éjszakai horgászat esetén a horgászhely megvilágítása kötelező.

(5) –

(6) –

(7) –

(8) –

(9) –

(10) –

(11) –

(12) A holtágon a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott és táblákkal megjelölt részein, valamint a határozatban szereplő időtartamban tilos a horgászat!

(13) A pergető horgászat a ragadozó halállomány védelme érdekében a holtág I-II. szakaszán a további szabályozásig TILOS!

 

III. Fogási tilalmak és az országos horgászrendtől eltérő helyi korlátozások

 

(1) Felnőtt horgász tag

a) 2 db úszós vagy fenekező horgászkészséggel horgászhat.

b) Naponta legfeljebb 3 db darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg, melyben fajonként legfeljebb 2 db lehet, kivéve a csuka és amur fajokat. (pl.: 2 db ponty és 1db amur, vagy 2db ponty és 1db csuka, vagy 1 db csuka, 1 db amur és 1 db ponty)

c) Évente a felnőtt horgász összevontan 35 db pontyot és amurt vihet el, valamint maximum 5 db ragadozó halat. Ragadozó halak közül a süllő elvitele visszavonásig tilos!

d) A méret korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot vihet el.

e) Aki az éves mennyiséget megfogta, az új területi engedélyt válthat (a mindenkori ár fele). Ez által maximum 10 db korlátozással védett hal megfogása lehetséges, de ragadozó hal fogása nem lehetséges.

(2)Ifjúsági horgász tag

a) 1 db úszós vagy fenekező horgászkészséggel horgászhat.

b) Naponta 2 db darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg, fajtánként maximum egyet.

c) Az ifjúsági horgász összevontan évente 10 db pontyot és amurt tarthat meg, valamint 2 db ragadozó halat. Ragadozó halak közül a süllő elvitele visszavonásig tilos!

d) A méret korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot vihet el.

(3) Gyermek horgász

a) 1 db úszós készséggel, kizárólag felnőtt felügyelete mellett, 06.00 órától napnyugtáig horgászhat.

b) Naponta maximum 1 db darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg, évente összesen 5 db-ot vihet el.

c) A méret korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot vihet el.

(4) Darabszám korlátozás alá eső halfajok: ponty, amur, csuka, harcsa, süllő

(5) A compó valamint a süllő halakkal kíméletesen kell bánni, azokat a horogszabadítás után vissza kell engedni. Elvinni TILOS!

(6) Csuka és amur 1db/nap és 5 db/év fogható, és minimum 50 cm-től vihető el!

(7) A 6 kg-nál nagyobb egyedsúlyú halat mérlegelés, esetleges fotózás után vissza kell engedni a holtágba! Elvinni TILOS!

(8) Az egyéb tilalmi idők az országos horgászrend szerint érvényesek.

 

IV. Egyéb tilalmak

 

(1)  Szemetes helyen TILOS a horgászat, szemetelni a vízparton TILOS!

(2) TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása és károsítása!

(3) TILOS a megfogott halak bármilyen kínzása!

(4) Tiltott eszközökkel és módszerekkel TILOS a horgászat, halászat!

(5) A horogra kívülről akadt halat megtartani TILOS!

(6) A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni TILOS!

(7) TILOS romlott, betegséget és fertőzést okozó etetőanyagot használni!

(8) Tűzgyújtás csak a falu felőli oldalon és a kijelölt helyeken lehetséges a mindenkori tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével.

(9) Horgászverseny ideje alatt az adott partszakaszon csak a versenyzők horgászhatnak, szemközti partszakaszon a horgászat TILOS!

(10) Mások zavarása és a túlzott zajkeltés minden formája TILOS!

 

V. Kötelezettségek

 

 (1) Társadalmi munka

a) Társadalmi munkára évente legalább 6 nap (6×4 óra) van kijelölve, amelyből 3 x 4 óra kötelező, és fél évente maximum 2 x 4 óra számít bele az éves kötelező 12 munkaórába.

b) Amennyiben a horgász egyesületi tag nem tud, vagy nem kíván a társadalmi munkán részt venni, lehetősége van azt pénzben megváltani.

c) Társadalmi munkák esetén a jelenléti ív vezetése szükséges.

d) Gyermek illetve a 70. évet betöltött horgász tagok mentesülnek a kötelező társadalmi munkán való részvétel alól.

e) A megadott időpontokon kívül van még lehetőség a társadalmi munka megváltásra az előre nem tervezhető feladatok elvégzésével. A nem tervezett feladatokról az egyesület honlapján, a vízparton kihelyezett hirdetőtáblákról vagy egyesület internetes oldalain találhatnak pontos információkat.

f) Az esetleges kedvezőtlen időjárás miatt a megjelölt társadalmi munkanapok átütemezésre kerülhetnek!

(2) Fogási napló

a) A napló pontos és szabályos vezetése mindenki számára kötelező! A horgászat megkezdésekor a horgász a fogási naplóban köteles az éves naptár adott napját jelölni.

b) A kifogott és megtartani kívánt halat a haltartó szákba helyezés után azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba! A fogási napló ezen vezetésének elmulasztása a területi vagy a napijegy azonnali bevonásával jár.

c) A fogási naplót legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig, de legkésőbb a tárgyévi állami horgászjegy kiváltásáig kötelező leadni.

e) Az engedélyes köteles úgy leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait halgazdálkodási vízterületenként és fajonként összesíti.

f) A határidőn túl leadott illetve hibásan vagy nem összesített fogási napló esetén az állami horgászjegy díja a MOHOSZ rendelkezése szerint fizetendő!

(3) Környezetvédelem

a) A környezetvédelmi előírások betartása mindenki számára kötelező

b) A horgász a helyét köteles rendezetten tartani, előtte télen kötelessége a lékvágás és annak nyitva tartása, amely nem számít bele a kötelező társadalmi munkanapokba

c) Minden horgásznak magánál kell tartania 1 db megfelelő méretű szemetes zsákot

d) A stég tulajdonosa köteles a stég balesetmentes állapotáról gondoskodni

e) Télen, a jégen tartózkodás szabályait mindenki tartsa be, az esetleges szükséges mentési felszerelést a jégen tartózkodók vigyék magukkal, kivágott léket kötelesek a kivágást követően arra alkalmas módon megjelölni.

f) A holtág partjain elhelyezett filagóriák, padok, hulladékgyűjtők állagmegóvása, rendeltetésszerű használata a használók kötelessége!

(4) Bejelentési kötelezettség

a) Az Egyesület tagjai kötelesek az engedély kiváltásakor a lakcím változását bejelenteni

b) Aki olyasmit tapasztal, ami a horgászrenddel vagy a környezetvédelmi előírásokkal ellentétes kérjük, jelezze azt az egyesület felé

 

VI. Egyéb rendelkezések

 

(1) Az aktuális eseményekről, változásokról az egyesület információs felületein tájékozódhat.

(2) A különböző horgászversenyek időpontjai az egyesület információs felületein található versenynaptár szerint.

(3) A területi vagy a napijegy elvesztés esetén nem pótolható! Napijegy időjárási körülményekre vagy szubjektív okokra hivatkozva nem váltható vissza.

(4) Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért és károkért a Horgász Egyesület, mint jogi személy nem vállal felelősséget!

(5) Aki a horgászrend szabályait megszegi, a halőrökkel, vezetőségi taggal, trágár módon kiabál, vitatkozik, vagy megjegyzéseket tesz, attól a területi engedély a fegyelmi eljárás lefolytatásáig bevonható! Az előbbiekben említett okokból a napijegyes horgász a vízterületről kitiltható. További intézkedés a fegyelmi eljárásban meghatározottak szerint.

(6) A vízpart és környéke kamerával megfigyelt terület.

(7) A horgász a területi jegy kiváltásával elismeri az ide vonatkozó szabályok ismeretét, és jogi- erkölcsi- illetve anyagi felelőssége tudatában vállalja azok betartását. Az itt nem szabályozott kérdésekben a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységekre vonatkozó jogszabályok, előírások az irányadók.

(8) A horgász egyesület fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a horgász egyesület honlapján (www.pusztamizseihe.hu) és/vagy a helyszínen található információs táblákon tesz közzé.

(9) A horgászrend módosításához a közgyűlés jóváhagyása szükséges. A módosítások elfogadása esetén az új horgászrend a közgyűlés napjától lép életbe.

***Eredményes horgászatot és kellemes kikapcsolódást kívánunk!***

 Jásztelek, 2024. február 25.                                                                  HE.  Vezetősége

 

A horgászrend IDE kattintva .pdf formátumban letölthető.

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

FRISS INFO
KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

2024. április 21.

Társadalmi munkanap

KALENDÁRIUM

IDŐJÁRÁS
TÁMOGATÓINK
   

 

 

 

LÁTOGATÓK

IP