Get Adobe Flash player

HORGÁSZREND

a jászteleki Pusztamizsei Horgász Egyesület kezelésében levő
Zagyva-holtágakra

Kedves Horgásztárs!
Önnel együtt azt szeretnénk, hogy a holtág halállománya gyarapodjon, védelme erősödjön, a környezete tisztább és vonzóbb legyen. Horgászat közben se feledkezzünk meg arról, hogy a halak érző lények, amelyeknek nem szabad fölösleges szenvedést okoznunk. Az igazi horgász sportszerű eszközökkel, szabályos módszerekkel fogja a halakat, és kíméletesen bánik velük.
Segítsen abban, hogy a horgászat minél több horgász számára a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a halakkal szembeni kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való kikapcsolódást, a vízi és vízparti környezet megóvását jelentse.
Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a halasított vízterület és az erdősített vízpartok

NATURA 2000. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

ezért az élő környezet megváltoztatása, a víz szennyezése, a szemetelés bármilyen változata szigorúan TILOS!

A horgászat a jogszabályokban és az Országos Horgászrendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartásával történhet a következő helyi sajátosságok figyelembe vételével:

1. Általános horgászati előírások

1.1. Horgászterületek

I. szakasz: a Zagyva gátnál lévő vízátemelő csőtől a falu alatti töltésig, átjáróig.
II. szakasz: a falu alatti átjárótól a Mizse-motel előtti átjáróig. Az elkerített lezárt területen horgászni nem lehet.
III. szakasz: a Mizse-motel előtti átjárótól a pusztamizsei Zagyva hídig.

térkép_1

1.2. Horgászhelyek

– Az egyesület területi engedéllyel rendelkező tagja csak a holtág 2 sz. szakaszán, 1 db stéget építhet (a falu felőli oldalon) és egy horgászhelyet takaríthat.
– A stégen a tulajdonoson kívül csak a napijeggyel rendelkező horgász horgászhat a tulajdonos odaérkezéséig.
– A stég helyének kijelölését az Egyesület Vezetősége és a Polgármesteri Hivatal hagyja jóvá. A stég építése bejelentés és illetékköteles. A stégek állapotát minden évben április 01-ig a HE Vezetősége megtekinti. Amennyiben a stég balesetveszélyessé válik, a stég tulajdonosának felszólítása után amennyiben nem kerül kijavításra, a vezetőség a lebontásáról gondoskodik. A stégen fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, és a horgász igazolvány számát. Név nélküli stég lebontásra, vagy a felmerült igényeket figyelembe véve kiadásra kerül a horgászok között.
– A holtág 1 és a 3 sz. szakaszán stéget építeni tilos!
– Aki az egyesület tagja, és rendelkezik pusztamizsei holtágra szóló éves területi engedéllyel szakaszonként egy horgászhelyet takaríthat, amelyet köteles tisztán tartani. Minden olyan horgászt, aki a horgászhelyét elhanyagolja, az egyesület felszólítja a horgászhely rendbetételére. Amennyiben a horgász felszólítás után sem teszi rendbe a horgászhelyét, úgy azt a vezetőség visszavonja.
– A horgász által kiválasztott helyet, egyeztetni kell és térképen jelölni az elnök helyettes segítségével.

– A mindenkori aktuális térkép a horgászhelyekről a pusztamizseihe.hu oldalon tekinthető meg.

– TILOS engedély nélkül horgászhelyeket kijelölni illetve módosítani! Az engedély nélkül kialakított helyeket az egyesület vezetősége megszünteti.

– A horgászhelyek megújításának feltétele, a területi jegy kiváltása folyó év április 15-ig!

– A helyeket táblával kell jelölni, (anyaga fa) amelyen fel kell tüntetni a horgász nevét, és a horgász igazolvány számát. A táblákat a fákra elhelyezni TILOS!
– Kérjük a félreértések elkerülése végett a horgászhelyeket megjelölő táblákat jól láthatóan és tartósan kialakítani.

– A horgász által kialakított és takarított helyen az adott horgász és a napijegyes horgász jogosult horgászni. Amennyiben egy horgászhelyen több horgász horgászik, a félreértések elkerülése végett célszerű ezt táblával is jelölni.

– Csónakból horgászni a holtág I. sz. szakaszán TILOS! Megengedett viszont a II-III szakaszon, természetesen az ide vonatkozó szabályok betartása mellett. Továbbá ellenőrzésekhez, víztisztításhoz, vízminőség vizsgálathoz, etetéshez a csónak minden vízterületen igénybe vehető.
– A csónakot használat után lezárt állapotban kell tárolni, valamint úgy, hogy véletlen balesetet ne okozzon esetleges billegésével.
– A pergető horgászat megengedett, de csak a többi horgász zavarása nélkül! A vezetőség egyéb körülmények figyelembevétele mellett korlátozhatja a pergető horgászatot. Ragadozóhalra az élőhalas módszer is használható.

2. Helyi korlátozások

1. Az egyesület tagja, aki rendelkezik területi engedéllyel a hét minden napján 0 – 24 óráig horgászhat a helyi szabályozások és korlátozások betartásával.
2. Napijeggyel 05.00-tól 21.00-ig, az éjszakai horgászjeggyel az aktuális nap du. 18.00-tól másnap reggel 6.00-ig lehet horgászni.
3. Horgászkészséggel a hely elfoglalása előtte 10 perccel lehetséges, elhagyni utána legkésőbb 10 percen belül kötelező.
4. Éjszakai horgászat esetén a horgászhely megvilágítása éjszaka kötelező
5. A társadalmi munkák idején a horgászat TILOS! Kivételt képez ez alól az idelátogató napijegyes horgász!
6. Haltelepítést követően TILOS a horgászat a honlapon és a tájékoztató táblákon megjelölt időpontig!
7. Ívási mentelmi területen – falu alatti átjárótól számolva a második kanyarig – május 02-tól június 15-ig TILOS a horgászat!
8. Vermelési mentelmi területen – falu alatti átjárótól számolva a második és harmadik kanyar közé eső területen – december 01-től január 31-ig szintén TILOS a horgászat!
9. A ponty fogási tilalmi ideje alól az egyesület felmentést ad.
10. Az egyéb tilalmi idők is az országos horgászrend szerint érvényesek. Tilalmi időt az Egyesület Vezetősége rendelhet el a halak védelmében, vagy más fontos indokból (Pl.: telepítés, társadalmi munka, horgászverseny, vízpótlás, stb.)

3. Fogási tilalmak és az országos horgászrendtől eltérő helyi korlátozások

1. Felnőtt horgász
– 2 db úszós vagy fenekező, vagy 1 db pergető horgászkészséggel horgászhat.
– Naponta legfeljebb 3 db darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg, melyben fajtánként legfeljebb 2 db lehet, kivéve a csuka és amur fajokat. ( 2db ponty és 1db amur, vagy 2db ponty és 1db csuka, vagy 1db csuka, 1db amur és 1db ponty).
– Évente a felnőtt horgász összevontan 35 db pontyot és amurt foghat, valamint maximum 10 db ragadozó halat.
– A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív kategóriába tartozó halakból, kivéve a törpeharcsa naponta 5 kg-ot vihet el.
– Aki az éves mennyiséget megfogta, az új területi engedélyt válthat (a mindenkori ár fele). Ez által maximum 10 db korlátozással védett hal megfogása lehetséges, de ragadozó hal fogása nem lehetséges.

2. Ifjúsági horgász
– 1 db úszós vagy fenekező, illetve 1 db pergető horgászkészséggel horgászhat.
– Naponta 2 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, fajtánként maximum egyet.
– Az ifjúsági horgász összevontan évente 10 db pontyot, és amurt tarthat meg, valamint 5 db ragadozó halat.
– A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív hal kategóriába tartozó halakból, naponta 5 kg-ot vihet el.

3. Gyermek horgász
– 1 db úszós készséggel, kizárólag felnőtt felügyelete mellett, napnyugtától napkeltéig horgászhat.
– Naponta maximum 1 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, évente összesen 5 db-ot vihet el.
– Mennyiségi korlátozással nem védett és invazív naponta 5 kg-ot vihet el.

4. Darabszám korlátozás alá eső halfajok: ponty, amur, csuka, harcsa

5. A compó hallal kíméletesen kell bánni, és vissza kell engedni a vízbe. Elvinni TILOS!
6. Csuka és amur 1db/nap, illetve 2db/hét és 10 db/év fogható és minimum 50 cm-től vihető el!
7. A 6 kg-nál nagyobb egyedsúlyú halat mérlegelés, esetleges fotózás után vissza kell engedni a holtágba! Elvinni TILOS!

4. Egyéb tilalmak

– Szemetes helyen TILOS a horgászat, szemetelni a vízparton TILOS!
– TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása és károsítása!
– TILOS a megfogott halak bármilyen kínzása!
– Tiltott eszközökkel és módszerekkel TILOS a horgászat, halászat!
– A horogra kívülről akadt halat megtartani TILOS!
– A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni TILOS!
– TILOS romlott, betegséget és fertőzést okozó etetőanyagot használni!
– Tűzgyújtás csak a falu felőli oldalon és a kijelölt helyeken lehetséges a mindenkori tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével.
– Horgászverseny ideje alatt az adott partszakaszon csak a versenyzők horgászhatnak, szemközti partszakaszon a horgászat TILOS!
– Mások zavarása és a túlzott zajkeltés minden formája TILOS!

5. Kötelezettségek

5.1. Társadalmi munka
– Társadalmi munkára 5 nap van kijelölve, amelyből 3 nap kötelező (12 munkaóra)
– Amennyiben a horgász egyesületi tag nem tud, vagy nem kíván a társadalmi munkán részt venni, lehetősége van azt pénzben megváltani.
– Társadalmi munkák esetén a jelenléti ív vezetése szükséges. A tag a társadalmi munkaidejét a meghatározott szabályok alapján köteles igazolnia, amelyet a jelen lévő társadalmi munka felelősök végeznek
Tóth Pál – 06-30/925-4538
Serfőző Lajos – 06-30/757-6841

5.2. Fogási napló
– A kifogott és megtartani kívánt halat a szákolás után azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba! A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.
– A napló pontos és szabályos vezetése mindenki számára kötelező!
– A fogási naplót legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig, de legkésőbb a tárgyévi állami horgászjegy kiváltásáig köteles leadni.
– Az engedélyes köteles úgy leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait halgazdálkodási vízterületenként és fajonként összesíti.
– A határidőn túl leadott illetve hibásan kitöltött fogási napló esetén az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese!

5.3. Környezetvédelem
– A környezetvédelmi előírások betartása mindenki számára kötelező
– A horgász a helyét köteles rendezetten tartani, előtte télen kötelessége a lékvágás és annak nyitva tartása, amely nem számít bele a kötelező társadalmi munkanapokba
– Minden horgásznak magánál kell tartania 1 db megfelelő méretű szemetes zsákot
– A stég tulajdonosa köteles a stég balesetmentes állapotáról gondoskodni
– Télen, a jégen tartózkodás szabályait mindenki tartsa be, az esetleges szükséges mentési felszerelést a jégen tartózkodók vigyék magukkal, kivágott léket kötelesek a kivágást követően arra alkalmas módon megjelölni.
– A holtág partjain elhelyezett filagóriák, padok, hulladékgyűjtők állagmegóvása, rendeltetésszerű használata a használók kötelessége!

5.4. Bejelentési kötelezettség
– Az Egyesület tagjai kötelesek az engedély kiváltásakor a lakcím és személyi igazolvány számának változását bejelenteni
– Aki olyasmit tapasztal, ami a horgászrenddel vagy a környezetvédelmi előírásokkal ellentétes kérjük, jelezze azt az egyesület felé
– A horgászrend megszegőivel szemben a fegyelmi szabályzatban foglaltak szerint szankciókkal élünk.

6. Egyéb

– Az aktuális eseményekről, változásokról a http://pusztamizseihe.hu weboldalon tájékozódhat
– A különböző horgászversenyek időpontja a honlapon található versenynaptár szerint.
– A területi vagy a napijegy elvesztés esetén nem pótolható!
– Az esetleges balesetekért a Horgász Egyesület, mint jogi személy, nem vállal felelősséget!
– Aki a horgászrend szabályait megszegi, a halőrökkel, vezetőségi taggal, trágár módon kiabál, vitatkozik, vagy megjegyzéseket tesz, attól a területi engedély a fegyelmi eljárás lefolytatásáig bevonható!
– A horgászrend módosításához a közgyűlés jóváhagyása szükséges. A módosítások elfogadása esetén az új horgászrend a közgyűlés napjától lép életbe.

***Eredményes horgászást és kellemes kikapcsolódást kívánunk!***

Jásztelek, 2018-02-25                                                                                         HE. Vezetősége

Horgászrend letöltése .pdf formátumban

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

FRISS INFO

 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

 

Nincs közelgő esemény

KALENDÁRIUM


Naptár


IDŐJÁRÁS


TÁMOGATÓINK

 
LÁTOGATÓK

IP